Alinamin

Hiển thị kết quả duy nhất

'

Về dược phẩm Alinamin

Niềm khát khao của chúng tôi là muốn mọi người sống một cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng, và từ đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để tạo ra Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị sau đây. Những biển hiệu này sẽ chỉ đường cho chúng tôi trên hành trình và hỗ trợ chúng tôi trong việc đóng góp vào sức khỏe hàng ngày của mọi người bằng cách tạo ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe mới.

SỨ MỆNH

Hỗ trợ sức khỏe của mọi người bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc, chất lượng cao và thông tin đáng tin cậy.

TẦM NHÌN

Trở thành một công ty chăm sóc sức khỏe tiêu dùng hàng đầu thông qua việc tạo ra giá trị mới một cách nhanh chóng và đáp ứng linh hoạt các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của khách hàng.

GIÁ TRỊ

Đặt Người tiêu dùng lên hàng đầu

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ sức khỏe của mọi người là nguồn niềm tự hào và niềm vui. Chúng tôi hướng đến xây dựng niềm tin chân thành với các bên liên quan và xã hội thông qua đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, cùng với những hành động chu đáo để đáp ứng kỳ vọng.

Tính Trung thực Lâu dài

Tính trung thực là nền tảng của mọi hoạt động chúng tôi. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và tuân thủ quy định, hành xử công bằng và trung thực ngay cả khi đối mặt với những thách thức khó khăn nhất.

Tận hưởng Thách thức

Chúng tôi có quyền và có thể tạo nên tương lai. Chúng tôi có thể ảnh hưởng và tạo ra sự thay đổi thông qua việc học hỏi và phát triển liên tục, tư duy linh hoạt và tìm niềm vui trong những thách thức mà chúng tôi đối mặt.

Trân trọng Con người

Chúng tôi đối xử tôn trọng tất cả mọi người và chấp nhận các giá trị đa dạng. Chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường làm việc tối đa hóa tiềm năng của từng cá nhân, nơi chúng tôi có thể tạo ra giá trị mới thông qua sự làm việc nhóm và cạnh tranh tích cực.

Biểu tượng công ty

Biểu tượng công ty mới của chúng tôi thể hiện hai khái niệm quan trọng: sự phát triển hướng tương lai và duy trì nguyên tắc hiện tại của chúng tôi. Sự phát triển hướng tương lai: một cách tiếp cận và tinh thần hướng tới tương lai được đổi mới.

Duy trì nguyên tắc hiện tại: cam kết kiên định với những niềm tin của chúng tôi (Trung thực, Công bằng, Trung thực và Kiên trì) và với khách hàng của chúng tôi. Ba điểm của tam giác đại diện cho những thách thức, niềm tin và cam kết đối với khách hàng của chúng tôi.

Tam giác trong trung tâm biểu tượng công ty Alinamin tượng trưng cho cách tiếp cận hướng tới tương lai của chúng tôi. Biểu tượng công ty mới mang trong mình sự hứa hẹn từ công ty chúng tôi đến tất cả các bên liên quan, bắt đầu từ khách hàng của chúng tôi.

'