Hướng dẫn xóa dữ liệu cá nhân

Trang này hướng dẫn người dùng xóa dữ liệu trên trang web Ovanic.vn

1. Lý do xóa dữ liệu

Người dùng có thể xóa dữ liệu của mình đăng ký tại trang web Ovanic.vn, bao gồm các thông tin như: email, số điện thoại, thông tin cá nhân, địa chỉ thanh toán, tài khoản ngân hàng( nếu có) vì lý do như sợ tiết lộ thông tin cá nhân.

Hoặc những lý do khác mà họ không muốn đăng ký thông tin tại Ovanic.vn

2. Cách xóa dữ liệu

Đăng nhập vào tại của của bạn tại trang: Tài khoản của tôi > Thông tin tài khoản > Xóa tài khoản vĩnh viễn

Sau kho xóa tài khoản, người dùng sẽ tự động thoát khoản trang tài khoản. Ngoài ra họ sẽ bị mất hết tất cả các dự liệu được lưu trữ trên Ovanic.vn, bao gồm thông tin cá nhân, số đơn đặt hàng, lịnh sử đặt hàng, điểm tích lũy, đặc quyền thành viên,…

3. Cách tạo lại tài khoản

Người dùng cũng có thể quay lại để tạo tài khoản bất kỳ khi nào họ muốn. Tài khoản được tạo mới sẽ được sử dụng với email cũ hoặc email mới.