Giấy phép hình ảnh

Tất cả người dùng là khách hàng hoặc những người không phải là khách hàng khi truy cập vào website Ovanic.vn của chúng tôi đều phải tuân thủ chính sách bản quyền hình ảnh này.

1. Mô tả về chính sách

Chính sách bản quyền hình ảnh là những quy đình yêu cầu người dùng tuân thủ nguyên tắc chủ quyền thông tin được cung cấp trên internet về việc người dùng không được sao chép, downloads, chụp ảnh màn hình, hoặc sao chép và chỉnh sửa lại những hình ảnh được chúng tôi (Ovanic) cung cấp, đăng tải tại trang web này. Các hình ảnh đó là những hình ảnh do chúng tôi tự chụp hình, thiết kế, sưu tập hoặc do khách hàng của chúng tôi đánh giá tại các bài đánh giá về sản phẩm, dịch vụ.

2. Những trường hợp được cho là vi phạm bản quyền về hình ảnh

  1. Cá nhân hay tổ chức tự ý downloads các hình ảnh của chúng tôi cung cấp tại website này. Sau đó giữ nguyên nội dung thiết kế và đăng lên website, mạng xã hội của họ với mục đích thương mại hoặc tiếp thị.
  2. Cá nhân hay tổ chức tự ý chụp ảnh màn hình về các hình ảnh tại các trang sản phẩm, bài viết, dịch vụ, tin tức, danh mục bài viết, danh mục sản phẩm,…sau đó đăng tải lên website, mạng xã hội của họ cho mục đích tiếp thị hoặc thương mại.
  3. Cá nhân hay tổ chức tự ý downloads hình ảnh của chúng tôi đăng tải tại website này. Sau đó chỉnh sửa một hoặc một số nội dung trên hình ảnh như: xóa bỏ logo Ovanic của chúng tôi, xóa bỏ một số thông tin, thêm bớt một số thông tin. Rồi sử dụng hình ảnh đó để đăng tải lên website, mạng xã hội, các chiến dịch quảng cáo của họ nhằm mục đích thương mại hoặc tiếp thị.
  4. Những hình ảnh sao chép tại website của chúng tôi và chỉnh sửa lại những vẫn giữ trên 2/3 nội dung hình ảnh gốc do chúng tôi thiết kế thì được gọi là vị phạm  bản quyền về hình ảnh.

3. Những hình phạt về trương hợp vị phạm bản quyền hình ảnh

Hầu hết những hình ảnh của chúng tôi đều đã được khai báo bản quyền theo hướng dẫn của Google. Nếu cá nhân hay tổ chức vị phạm bản quyền về hình ảnh theo như mục 2 quy định thì sẽ bị Google đánh giá là vị phạm bản quyền về hình ảnh và sẽ bị hình phạt thuật toán hoặc hình phạt thủ công của Google.

  • Hình ảnh coppy được đăng tải lên website của người vị phạm sẽ không được xuất hiện trên google hình ảnh.
  • Trang web, bài viết, sản phẩm đăng tải lại hình ảnh vi phạm bản quyền sẽ bị hình phạt thuật toán của Google, cụ thể đó là bị tụt thứ hạng.
  • Một số trang web cố tình vị phạm nhiều lần sẽ bị hình phạt thủ công của Google và bị xóa trang web đó khỏi kết quả tìm kiếm Google.
  • Nếu mức độ vị phạm là nghiêm trọng dẫn đến ảnh hướng xấu đến uy tín thương hiệu, quyền lời của chúng tôi. Chúng tôi có quyền kiện ra tòa án và thực thi theo luật bản quyền của Việt Nam.

4. Hiển thị của hình ảnh có bản quyền trên Google Image

Những hình ảnh có bản quyền của chúng tôi sẽ được hiển thị trên Google Image với biểu tương có chữ Licensable. Bạn có thể xem như vidu minh họa bằng hình ảnh bên dưới.

Minh họa về hình ảnh có gắn bản quyền tại Google Image
Minh họa về hình ảnh có gắn bản quyền tại Google Image

Nếu bạn muốn sao chép, đăng tải lại hoặc sử dụng hình ảnh của chúng tôi cho mục đích của mình. Bạn có thể xem hướng dẫn tại: cách sử dụng hình ảnh của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, chúng tôi rất mong bạn tuân theo những quy đình về bản quyền hình ảnh để đảm bảo một sân chơi công bằng.